BLUEWEBS KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcımız,

İşbu Bluewebs Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, adınıza açılacak bir kullanıcı hesabının tanımlanması suretiyle, https://www.templay.co alan adı üzerinden sizlere sunulacak hizmetlere ilişkin hukuki şartların bir listesi bilgi ve teyidinize sunulmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, formu doldurup, onay kutucuğunu işaretleyerek “Gönderl” butonuna basmanız akabinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecek ve kullanıcı sıfatını kazanacaksınız. Bu bağlamda, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile aşağıda değinilen her türlü hukuki hususu okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacak ve yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz gündeme gelecektir.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme, Esentepe Mahallesi Talat Paşa Cad. No: 5/1 Şişli/İstanbul adresinde mukim Bluewebs Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket” yahut “Bluewebs”) ile anılan Şirket’in https://www.templay.co alan adlı internet sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirlenecek şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2.TANIMLAR

Kullanıcı                     : İşbu Sözleşme uyarınca Bluewebs sistemine üye olan ve her halükârda 18 yaşını aşmış gerçek yahut tüzel kişileri ifade etmektedir.

Site                             : https://www.templay.co alan adlı internet sitesini ifade etmektedir.

Kullanıcı Hesabı         : Kullanıcı’nın Site’nin bazı bölüm ve özelliklerine erişmek ve Bluewebs hizmetlerinden yararlanmak için oluşturması gereken hesabı ifade etmektedir.

Kullanıcı Platformu    : Kullanıcılar tarafından, Bluewebs hizmetlerinden faydalanılarak oluşturulan çevrimiçi ve mobil web siteleri ile platformları ifade etmektedir.

Nihai Kullanıcılar       : Kullanıcı Platformu’nu ziyaret edip ondan yararlanacak, Kullanıcı Platformu’nun tasarlanma amacının yöneltildiği hedef kitleyi oluşturan ve ondan yararlanan kullanıcıları ifade etmektedir.

İçerik                          : Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz her türlü bilgi, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformu’nuza (i) yüklenen, (ii) aktarılan, (iii) kopyalanan yahut (iv) sağlanan içeriği ifade etmektedir.

Kullanıcı İçeriği                      : Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verilen her türlü bilgi, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller dahil olmak üzere, Bluewebs’in yahut Nihai Kullanıcılar’ın Kullanıcı Platform’unuza (i) yüklediği, (ii) aktardığı, (iii) kopyaladığı yahut (iv) sağladığı içeriği ifade etmektedir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri: Bluewebs hizmetleri dahilinde, Kullanıcı Platformu için bir alan adı satın alınabilecek alan adı tescil firmaları, Site üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf lisanslı içeriği, medya dağıtım hizmetleri, E-Ticaret hizmet sağlayıcıları, fiziki ürün satıcıları, Kullanıcı Platformu ile ilgili olarak destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcı Platformu ve genel anlamda kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla kullanılabilecek bazı üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlarını ifade etmektedir.

Mobil Uygulama        : Mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen Bluewebs uygulamasını ifade etmektedir.

Sosyal Medya            : Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.

Sözleşme                    : İşbu Bluewebs Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade etmektedir. Site’de yer alan, Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası gibi kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay sayfaları ile Kullanıcı’nın inisiyatifine bağlı olarak Site üzerinde sunulan paketlerden birini satın alması suretiyle akdedeceği Abonelik Sözleşmeleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3.KONU VE AMAÇ

3.1       İşbu Sözleşme’nin amacı, bilişim alanındaki deneyim/eğitimleri dikkate alınmaksızın her türlü Kullanıcı’ya; web siteleri, çevrimiçi e-ticaret platformları, haber bültenleri, galeriler, medya oynatıcılar, mobil uygulamalar olarak örnekleri verilebilecek bir çevrimiçi varlığın estetik, kolay kullanılabilir, işlevsel ve sürdürülebilir bir şekilde yaratımı, yayınlanımı ve anılan çevrimiçi varlığın kullanımı dahilinde işletilmesi, içerisine içerik eklenmesi, yönetilmesi ile tanıtılması hususunda destek verecek araç ve özelliklerin sunulmasına ilişkin hizmetlerin sunulduğu Site’ye üyelik hususunun hukuki şartlarının belirlenmesidir.

4.KULLANICI HESABI

 • Kullanıcı, Site’nin bazı bölümlerine erişmek ve Bluewebs hizmetlerinden yararlanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır.
 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı üzerinde münhasıran hak sahibidir. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na erişmek suretiyle Bluewebs hizmetlerinden yararlanmak için bir Site üzerinde sunulan paketlerden satın alabilecek yahut kendi Kullanıcı Platformu’na da erişecek ve anılan Kullanıcı Platformu üzerinde yararlandığı hizmetler ile paralel olmak üzere değişiklikler gerçekleştirebilecektir.
 • Kullanıcı Hesabı’nın yukarıda anılan öneminden ötürü, Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgileri gizli tutulmalı ve anılan bilgilere erişim kısıtlanmalıdır. Zira, Kullanıcı tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabı ve/veya Kullanıcı Platformu kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Kullanıcı’ya ait olacaktır.

5.KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üyelik ilişkisi, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklayıp Sözleşme koşullarını onaylamasının ve oturum açmasının akabinde kurulur. Kullanıcı, öncelikle 18 yaşından büyük olup işbu Sözleşme’yi akdetmek hususunda bağlayıcı yasal yetki ve hakları haiz olduğunu, ikincil olarak ise Site’yi ve Kullanıcı Platformu’nu işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak Bluewebs üyeliği kapsamında; ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, T.C. kimlik dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket ile paylaşmış olduğu tüm kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan üye sıfatı uyarınca Site içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, davet yahut fırsatlara ilişkin haber, çağrı ve bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin Şirket’in iş ortaklarına, paydaşlarına ve Site Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni dâhilinde üçüncü kişilere aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca kullanabileceği hakları saklıdır.
 • Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Şirket’e bildirilen bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğu ve yanıltıcı olmadığı kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Şirket’e gecikmeksizin yazılı olarak yahut Site üzerinden bildirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’nı, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya anılan hesapların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı’ya ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair Kullanıcı’nın şüphesi bulunması halinde Kullanıcı derhal durumu Site yetkililerine bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın üyeliği makul bir süre boyunca Site yetkilileri tarafından askıya alınabilecektir.
 • Kullanıcı tarafından İçerik’in Kullanıcı Platformu nezdinde elektronik ortamda herhangi bir şekilde sağlanması yahut Kullanıcı’nın Bluewebs hizmetlerinden yararlanması dahilinde Şirket’ten destek alarak Kullanıcı İçeriği’ni Şirket’e sağlaması halinde, Kullanıcı, sağlanan İçerik’in virüs ve her türlü diğer zararlı yazılımdan ari olarak sunulacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı tarafından sağlanan İçerik yahut Kullanıcı İçerik’inde herhangi bir kötü yazılım sebebiyle Şirket veya üçüncü kişiler nezdinde bir zarar meydana gelmesi halinde, tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Olası bir zararın Şirket üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Şirket’i derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ve Kullanıcı Platformu oluşturmasının akabinde işbu Kullanıcı Platformu üzerinden gizli ve hassas nitelikte bilgiler paylaşabileceğini, Kullanıcı Platformu’nun kullanımı sırasında üçüncü kişilere ait gizli ve hassas bilgileri öğrenebileceğini ve bu bilgilerin diğer üçüncü kişilerle paylaşılmasının telafisi güç yahut imkânsız zararlar doğurabileceğini ve herhangi bir ülkede yürürlükte olan herhangi bir kanun sebebiyle ceza soruşturmasına tabi olabileceğini bilmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, hassas nitelikte olan veya herhangi bir üçüncü kişinin gizli bilgisi olan yahut lisansı/rızası olmaksızın fikri mülkiyet hakkı bir üçüncü kişiye ait olan bilgileri paylaşmayacağını; İçerik oluştururken bu hükme uygun davranacağını, böyle bir bilgi paylaşımına veya İçerik’e Kullanıcı Platformu yahut Site üzerinde rastlaması halinde Site yetkilisini derhal bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İçerik’in Kullanıcı yahut Kullanıcı Platformu’na erişimi olan üçüncü kişi kullanıcılar tarafından oluşturulması ve paylaşılması üzerine İçerik’in kamuya açık hale gelmiş kabul edilecek olup Şirket işbu maddede yer alan yükümlülüklerin ihlali hususunda uğranılabilecek zararlar noktasında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Olası bir zararın Şirket üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Şirket’i derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
 • Site’nin ve Bluewebs hizmetlerinin Mobil Uygulama üzerinden kullanılması halinde Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin tamamı Mobil Uygulama kullanımında aynı şekilde devam edecektir.
 • Bluewebs hizmetlerinin yurt dışında veya yurt içinde kullanılması halinde servis sağlayıcılarının talep edebileceği ücretlerin tamamından Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 • Kullanıcı, her türlü İçerik ve Kullanıcı İçeriği dahil olmak üzere kendisi yahut Nihai Kullanıcı’lar tarafından Kullanıcı Platformu’na sağlanan ya da Bluewebs hizmetleri dahilinde Kullanıcı Platformu’na aktarılan, kopyalanan veya yüklenen tüm içeriğe ait ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunu; yahut anılanlara ilişkin olarak başta Kullanıcı, Şirket veyahut Şirket’in iştiraklerinden herhangi birinin yasal olarak erişime, aktarıma, kopyalamaya, kullanıma, yayınlamaya, devretmeye veya lisansa bağlanmaya ilişkin gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı; Site’yi, Bluewebs hizmetlerini, Kullanıcı Platformlarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere Şirket tarafından sunulan herhangi bir İçerik’i ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını aşağıda herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı veya önceden Şirket’in yazılı ve özel iznini almaksızın yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilememeyi, icra etmemeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, herhangi bir Kullanıcı İçerik’inin veya Lisanslı İçerik’in karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suiistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya Şirket’in veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren bir nitelikte olmadığını ve/veya bu şekilde sunulmayacağını, iletilmeyeceğini veya sergilenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumun vuku bulması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Olası bir zararın Şirket üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Şirket’i derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı ve/veya Kullanıcı Platformu/Platformları kapsamında gerçekleştirilen tüm Bluewebs hizmetleri, bunların kullanımları ve tüm İçerik ile Kullanıcı İçeriği (söz konusu Kullanıcı İçerik’inin Bluewebs hizmetleri ile ilişkili olarak erişilmesi, aktarılması, yüklenmesi, kopyalanması, kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Olası bir zararın Şirket üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Şirket’i derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
 • Kullanıcı, İçerik ile Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini kabul, beyan ve garanti eder. Bu bağlamda, İçerik ve Kullanıcı İçerik’inin, Kullanıcı tarafından, gerek kendisinin gerekse Nihai Kullanıcılar’ın ikamet ettiği ülkede; yüklenmesinin, aktarılmasının, kopyalanmasının, bulundurulmasının, yayımlatılmasının, iletilmesinin, görüntülenmesinin veya herhangi diğer bir şekilde kullanılmasının ve ayrıca Şirket ve/veya Nihai Kullanıcılar’ın Bluewebs hizmetleriyle bağlantılı olarak anılanlara erişmesinin, aktarmasının, kopyalamasının, yüklemesi, kullanmasının veya bulundurmasının herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini ve bu hususun baki kalacağını kabul ve beyan etmektedir.
 • Kullanıcı, herhangi bir Kullanıcı Platformunun ve/veya İçerik’in barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (anılanlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) ile Bluewebs hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Şirket’e ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu bağlamda, gelecekte vuku bulabilecek bir uyuşmazlık noktasında, işbu Sözleşme ile yürürlükte olan kanunlar ile uygun düştüğü ölçüde Şirket, hizmet sağlayıcı olarak, inisiyatifi dahilinde, uyuşmazlığı dilediği gibi sonuçlandırma hakkını haizdir.
 • Kullanıcı, Bluewebs hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel işlemler kullanmak; veya Bluewebs hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, belge, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Bluewebs hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak sakiyle herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Bluewebs hizmetlerinin altyapısına veya Bluewebs hizmetlerine bağlı Bluewebs sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Bluewebs sistemlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak gibi eylemlerden imtina edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Şirket itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Şirket'in itibarını zedeleyebilecek veya Şirket'e zarar verebilecek biçimde hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda Şirket nezdinde doğan zararlar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Kullanıcı tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.
 • Kullanıcı, Bluewebs hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Platformunu her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmayacağını veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Sayılan eylemler işbu Sözleşme ile açıkça yasaklanmış olsa dahi, Şirket’in bilgisi dışında bir şekilde gerçekleşmesi halinde sorumluluğun münhasıran Kullanıcı’ya ait olduğu kabul edilecektir. Olası bir zararın Şirket nezdinde doğması halinde, işbu zarar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Kullanıcı tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.

6.ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Kullanıcı tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece Vakıf üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir.
 • Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır. Bu tür değişikliklerin ek ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce Kullanıcı’ya bildirilecektir. Anılan ücretlerin ödenmemesi yahut ödemenin reddedilmesi halinde (tamamen Kullanıcı takdir yetkisi dâhilinde) Kullanıcı Hesabı işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak iptal edilebilir.
 • Şirket, Kullanıcı’nın kişisel verilerini Site’de yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak korumakla yükümlüdür.
 • Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri; Kullanıcı Hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanmak da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanma hakkına sahiptir.
 • Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Şirket, Şirket hissedarları (genel kurul üyeleri), Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Şirket, Şözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; sunulan Bluewebs hizmetlerinin vs. kesintiye uğraması yahut hata vermesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Şirket, Bluewebs hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma ve ağ trafiği ve bant genişliği, İçerik boyutu ve/veya uzunluğu, İçerik kalitesi ve/veya formatı, İçerik kaynakları, indirme süresinin uzunluğu, İçeriğe abone olanların sayısı vb. kısıtlamalar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her bir fiyat tarifesinde Bluewebs hizmetlerinin karşıya yüklenmesi, depolanması, indirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkını haizdir.
 • Şirket kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 • Site’ye ve Bluewebs hizmetleri dahilinde sağlanacak Kullanıcı Platform’una ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için Kullanıcılar ile Nihai Kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Şirket işbu Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, işbu Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.FİKRİ MÜLKİYET

 • Şirket ile Kullanıcı arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı tarafından oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, Kullanıcı tarafından yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, kod, arayüz, metin ve edebi eser de dahil olmak üzere tümüyle Kullanıcı’ya aittir. Ancak, Kullanıcı, Şirket’in Bluewebs hizmetlerinin sağlanabilmesi amacı doğrultusunda, gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek amacıyla çoğaltmak ve hizmetlerin sunulması için gereken, uygun görülenz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için, bulut hizmetleri ve içerik dağıtım ağları da dâhil, Kullanıcı İçerik’ine erişebileceğini, kendi platformuna yükleyebileceğini ve/veya kopyalayabileceğine muvafakat etmektedir.
 • Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Bluewebs hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Şirket’e ait ve/veya Şirket’e lisanslıdır.
 • İşbu Sözleşme ve öngörülen diğer tüm koşulları tamamen yerine getirmeniz ile duruma bağlı olarak uygulanabilir tüm ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Şirket, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Bluewebs hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe, Kullanıcı Platform’unuzu oluşturma ve Nihai Kullanıcılar’ınıza görüntüleme, E-ticaret hizmetlerimizden yararlanmanız kapsamında kullanıcı ürünlerinizi sunma amacıyla Bluewebs hizmetlerini ve lisanslı içeriği izin verilen şekilde ve sadece Bluewebs hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda Kullanıcı’ya münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilebilir, tümüyle geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilmektedir.
 • Yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde Şirket’in Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır.

8.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine, KVKK düzenlemeleri dahil olmak üzere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Şirket ve Kullanıcı’nın KVKK kapsamındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme ile bütünlük teşkil eden Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve sair belgelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

9.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 • Kullanıcı, İçerik ve Kullanıcı İçerik’inin Kullanıcı Platformu’nda yayınlanması, kullanılması ve/veya kendisinin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi sebebiyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) tazmin eder ve bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından öne sürülen tüm taleplerden Şirket’i beri kılar.
 • Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, Şirket, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (i) herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (ii) Bluewebs hizmetlerini kullanımı sonucu vuku bulan her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (iii) Şirket sunucularına ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (iv) Bluewebs hizmetlerine gönderilen veya Bluewebs hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (v) Bluewebs hizmetlerinden yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçerik’in veya Kullanıcı İçerik’inin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (vi) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, galaksiler arası çatışma, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (vii) Bluewebs hizmetlerinin tümünün veya hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere Şirket’in makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

10.E-TİCARET HİZMETLERİ

 • Bluewebs hizmetleri; ayrıca, ürün, içerik, medya ve hizmetleri Kullanıcı Platformu’nuz üzerinden satmanızı sağlayan bazı özellikler de içermektedir. ("Kullanıcı Ürünleri" ve hep birlikte "E-Ticaret" olarak anılacaktır).
 • Kullanıcı Ürünleri ve E-Ticaretle ilgili faaliyetler, Kullanıcı Platformu’nda yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım ve ilgili İçerik ve bu bakımdan yürürlükteki tüm kanunlara uymak münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zira, işbu hizmetin Kullanıcı’ya sağlanmasının yegâne amacı, çevrimiçi E-Ticaret faaliyetlerinin yönetilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve işbu altyapının sürdürülebilmesi için gerekli desteklerin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, Şirket’in, Kullanıcı ile Kullanıcı Ürünleri’nin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkisi ve/veya gerçekleştirilen işlemleri ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kullanıcı Ürünleri, bir şahıs tarafından satın alındığında, ilgili işleme ait ödemeler, Kullanıcı’nın seçimine bağlı olarak kayıt olunan ve bir hesap oluşturulmuş olunan üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları ("E-Ticaret Hizmet Sağlayıcısı/Sağlayıcıları") vasıtasıyla, ilgili E-Ticaret Hizmet Sağlayıcısının şartları ve koşullarının yanı sıra yürürlükteki diğer politikalara uygun bir şekilde işlenmektedir. Şirket, söz konusu E-Ticaret Hizmet Sağlayıcıları’yla Kullanıcı arasındaki ilişkiye herhangi bir şekilde taraf olmadığı gibi Şirket’in işbu ilişki veya anılan E-Ticaret Hizmet Sağlayıcıları’nın eylemleri nedeniyle hiçbir sorumluluğu da bulunmamaktadır. E-Ticaret hizmetlerine ilişkin detaylar, ilgili abonelik sözleşmelerinde detaylıca bulunmaktadır. 
 • Kullanıcı; E-Ticaret özelliklerinden herhangi birini kullanmakla aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektedir:
 • Kullanıcı Ürünleri’nin satın alınması veya satılmasıyla ilgili tüm vergiler de dâhil olmak üzere E-Ticaret faaliyetleri ile ilişkili her nevi vergi ve ücret, doğru meblağların tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve ilgili mercilere ödenmesi ve/veya Nihai Kullanıcılar’ın konu hakkında bilgilendirilerek kanunen gerekli usulüne uygun olarak düzenlenmiş faturanın kendilerine iletilmesi hususunun tümüyle ve münhasıran Kullanıcı sorumluluğunda olduğunu,
 • Şirket’in Kullanıcı Ürünleri’nin temini ve teslim edilmesiyle ilgili tüm giderlerin karşılanması ve bunların yanı sıra, Kullanıcı Ürünleri’nin güvenli, profesyonel ve endüstri standartlarıyla tutarlı bir biçimde sunulmasının sağlanması hususunda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
 • Kullanıcı Ürünleri ile ilgili olarak verilen her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran Kullanıcı sorumluluğunda olup, vuku bulabilecek her türlü soru, şikayet ve talepler için Kullanıcı Platformu üzerinden doğru iletişim bilgilerinin sağlanacağını,
 • Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, İçerik veya materyal sunulmayacağını veya satılmayacağını ve
 • Şirket’in tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla Kullanıcı Platformu’nu ve/veya Bluewebs hizmetlerinin herhangi bir parçasını - o an itibarıyla Kullanıcı Platformu’nun bünyesi dahilinde yer almış, yayımlanmış ya da Kullanıcı Platformu’nun bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın – kapasite kaybı ile ilgili olarak ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcı’ya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, dilediği zaman askıya alabileceğini, erişime kapatabileceğini veya kaldırabileceğini. 

11.ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

 • Bluewebs hizmetleri, Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlamaktadır.
 • Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin Kullanıcı’ya ne şekilde (bazı Bluewebs hizmetleri ile paket halinde veya bütünleştirilmiş şekilde, yahut Bluewebs hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, Şirket, sadece Kullanıcı ile anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir.
 • Kullanıcı, anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden yararlanmanın, Şirket’e yahut hizmet sağlayıcılarına ek ücretler ödenmesini gerektirebileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 • Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran Kullanıcı’ya aittir.
 • Şirket, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini - o an itibarıyla Kullanıcı Hesabı ve/veya Kullanıcı Platformu/Platformları bünyesinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın – Kullanıcı’ya veya herhangi bir Nihai Kullanıcı’ya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Platformu’ndan/Platformları’ndan ve/veya Bluewebs hizmetlerinden kaldırabilir.

12.SÖZLEŞME’NİN FESHİ, İPTAL VE ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabını ve/veya herhangi bir Bluewebs hizmetini kullanmayı dilediği zaman durdurabilir ve Bluewebs hizmetlerine ilişkin talimatlara ve sözleşmelere uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilir. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi, ilgili iptal işleminin tamamlandığı tarih olarak addedilecek; ücretli hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ise ilgili sözleşmelerde belirtildiği gibi ele alınacak olmakla beraber ilgili ücretli hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olarak esas alınacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki, otomatik olarak yenilenen ücretli hizmet abonelikleri, sadece halihazırda ödemesi yapılmış bulunulan dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. Bu bağlamda, iptal süreci birkaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin o tarih itibarıyla güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerekmektedir.
 • Şirket, Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Kullanıcı hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve işbu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Kullanıcı’nın Kullanıcı Platformu ve Bluewebs hizmetlerini işbu Sözleşme hükümleri ve kanuna aykırı şekilde kullanması ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
 • Üyeliğe son verme işleminden önce Site yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için üyelik 30 günlük süre boyunca askıya alınabilir. Askı süresinin ardından fesih işleminin gerçekleşmesi halinde Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresine bildirim yapılır.
 • Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde Site üzerinden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir. Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında bildirilen veya daha sonra Şirket’in onayı ile değiştirilen e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bu madde kapsamında yazılı bildirim olarak kabul edilecektir.
 • Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın Kullanıcı Platformu üzerinden paylaşmış olduğu İçerikler ile Kullanıcı İçerikleri veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. Şirket, bahse konu durumun teknik açıdan ciddi bir çaba gerektirmesi yahut başka zorlayıcı bir durumun bulunmaması halinde, kendi inisiyatifi ve fırsatlar dahilinde, Kullanıcı’ya ilişkin verileri Kullanıcı’ya iletebilecektir. Ancak Taraflar, işbu hükmün hiçbir şekilde Şirket açısından bir taahhüt içermediğini kabul ve beyan etmektedirler. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından Kullanıcı Platformu nezdinde paylaşılan Kullanıcı İçerikler’i, İçerikler ve yapılan diğer paylaşımlar, üyelik ilişkisi sona erse dahi Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

13.MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.

14.SÖZLEŞME’NİN YORUMU

 • İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, üyelik ilişkisi kapsamında alınan açık rıza metinleri, Site’de yer alan tüm prosedür ile kurallar ve Aydınlatma Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.
 • Bluewebs hizmetlerini kullanımınız, Şirket ile Kullanıcı arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

15.SÖZLEŞME’NİN DEVRİ

Şirket, Kullanıcı onayı olmaksızın ve Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Bluewebs hizmetlerine ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Ancak Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden Şirket’ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemeyecektir, yazılı rıza bulunmadan gerçekleştirilen her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilecektir.

16.TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü yazışma ve tebligat, Taraflar’ın takdirine bağlı olmak üzere Site üzerinden Kullanıcı’nın bildirilmiş olduğu e-posta adresi üzerinden veya Şirket’in Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan etmesi halinde bu adrese yapılacaktır. Tebligat Kanunu hükümleri ve uygulanacak hukuk kapsamındaki diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

17.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Soru ve önerileriniz için [email protected] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.