BLUE WEBS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

                                                                 -Kurumsal Web Paketi-

 1. TARAFLAR
  • Sağlayıcı

Adı                                    : Blue Webs Reklam Teknolojileri Anonim Şirketi (“Blue Webs ” veya “Sağlayıcı”)

Adresi                               : Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5 Levent Beşiktaş/İstanbul

Telefon                              : (0212) 924 24 10

 

Eposta                              : [email protected]

MERSİS Numarası          : 0178135005000001

 

 • Alıcı

Adı Soyadı                        : [●]

Adresi                               : [●]

Eposta                              : [●]

IP adresi                           : [●]

 

Alıcı ve Sağlayıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
  • ​İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, Alıcı’nın Sağlayıcı’ya ait https://www.templay.co (“Website”) adresli internet sitesine elektronik ortamda üye olduktan sonra aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen, Blue Webs üyeliği veya templay üyelik olarak da adlandırılabilen abonelik hizmetinin satışı ve ilgili hizmetin sağlanmasına ilişkin (“Üyelik” olarak da anılabilecektir) ve Alıcı’nın (“Üye” olarak da anılabilecektir) T.C. kimlik numarasının tanımlandığı hizmetin ifasına ve Alıcı ve Sağlayıcı’nın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
  • Taraflar, templay sitesinde yer alan kullanım şartları ve hizmet politikasının ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen faturanın sözleşmenin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE TESLİMAT BİLGİLERİ
  • Elektronik ortamdan alınan hizmetin açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu Alıcı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Alıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle sözleşme tarafları ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her nevi zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.
  • Sağlayıcı, Alıcı’dan veya siparişte kullanılan ödeme aracından kaynaklanan herhangi bir nedenle, siparişi durdurma ve/veya iptal etmek hakkını saklı tutar.
  • Sağlayıcı, herhangi bir sebeple Alıcı ile iletişime geçmek ihtiyacı duyduğu durumlarda, Alıcı’nın işbu sözleşmenin “Alıcı” başlığını taşıyan 1.2. maddesi ile bildirdiği iletişim bilgileri aracılığıyla Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde Alıcı’nın satın almış olduğu abonelik paketinden kaynaklanan hizmetin ifasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Bu süre içerisinde Alıcıdan herhangi bir bildirim gelmediği takdirde Sağlayıcı, Alıcı’nın satın almış olduğu abonelik paketini iptal eder.
  • Hizmet bedeline ilişkin fatura işbu sözleşmeye taraf olan Alıcı adına düzenlenir.
  • Alınan Hizmet/Hizmetler ve Seçilen Tarife : [●]

 

Teslim Edilecek Kişi                                           : [●]


Telefon Numarası                                              : [●]


Teslim Edilecek Adres                                       : [●]


Fatura Edilecek Kişi/Kurum                              : [●]


Fatura Adresi                                                     : [●]


Vergi Dairesi                                                      : [●]


Vergi Sicil Numarası                                          : [●]


Kargo Ücreti                                                       :
0 –TL

 

 Adı, kodu                                                           : [●]

 

Toplam Vergiler Dahil Satış Bedeli                    : [●]

 

Ödeme Planı                                                      :İlk sene aylık ve devam eden senelerde aylık


Ödeme Şekli                                                       :
Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

 • Alıcı, yukarıda detaylıca yer verilen paket ücretinin yalnızca 1 yıllık olup devam eden yıllarda veya üyeliğin ilk yılı devam ederken kendisine haber verilmesi suretiyle, paket içeriklerinin ve paket ücretinin güncellenebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Fatura bedelinin ödenmemesi ya da Alıcı’nın kredi kartından ilgili bedelin tahsil edilememesi durumunda, Alıcı’nın bu satın almış olduğu hizmetten yararlanması mümkün olmayacak olup Sağlayıcı, Alıcı’nın satın almış olduğu abonelik paketini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Alıcı, abonelik sisteminde oluşturduğu Üyelik’ini kötüye kullanamaz. Aksi halde Sağlayıcı’nın, Alıcı’nın Üyeliği dondurma ve/veya sözleşmeyi feshederek hiçbir tazminat ödemesi yahut iade yapmaksızın iptal etme hakkı saklıdır.
 • Üyelik süresince faturalar Alıcı’nın ödeme planına uygun olarak Alıcı’nın Üyelik satın aldığı ilk yıl tek seferde ve devam eden yıllarda aylık şekilde sözleşmede beyan ettiği posta adresi veya e-posta adresine gönderilir. Alıcı’nın paket satın alırken vermiş olduğu bu bilgilerin doğru olmaması sebebiyle faturanın Alıcı’ya ulaşmamasından Sağlayıcı sorumlu olmayacak, bu bilgilerdeki adreslere yapılan fatura tebligatları Alıcı’ya yapılmış gibi sonuç doğuracaktır.
 • Alıcı, bir kişi bilgisiyle yalnızca bir kere üyelik oluşturabilir. Alıcı’nın farklı hesaplar üzerinden ikinci bir Üyelik aldığının Sağlayıcı tarafından tespiti halinde Sağlayıcının, Alıcı’nın Üyeliğini dondurma ve/veya sözleşmeyi feshederek iptal etme hakkı saklıdır.
 • Referans kampanyası kapsamında, Alıcı’nın herhangi bir arkadaşının onun referansını göstererek Websitesi üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirmesi durumunda Alıcı, 1 ay ücretsiz abonelik paketi kazanacaktır. Bu kazanım bir yıl içerisinde 4 defaya mahsus olmak üzere geçerli olup, aynı yıl içinde 4’ü geçen referanslardan ücretsiz abonelik paketi kazanılmayacaktır.

 

 • Alıcı’nın satın almış olduğu WebSite Paketi’nde verilecek hizmetin kapsamında; şablonların hazırlanması, mobil yönetim paneli , hosting (Blue Webs bu hizmeti Natro Hosting ‘den temin edecek olup hosting’den kaynaklanan Alıcı’nın her türlü probleminde [email protected] ile iletişime geçecektir) SSL Sertifikası, Günlük veri tabanı yedeklemesi(1 yıl süre ile yapılacak olup, bir yılın sonunda geçmiş yıla ait verilerin tutulması istenirse yeniden ücretlendirilecektir), mail yönetim sistemi, Alıcı tarafından alınacak olan domain adına ait 100 adeti aşmayacak şekilde mail adresi, teknik destek hizmeti (İşbu Sözleşme’nin 7. maddesinde yer aldığı kapsamda) blog, raporlama, SEO uyumlu alt yapı, mobil uyumlu hazır tasarım, çoklu dilde yayın, sınırsız sayfa-video-içerik eklenmesi (tek sayfa web sitesi seçmediği takdirde), eğitim resimli dökümantasyon ve videoları). Bunların hepsi bundan sonra işbu Sözleşme kapsamında “Hizmet” olarak anılacaktır.

 

 • Yukarıda bahsedilen veri tabanı yedeklemeleri Hizmet kapsamında yıllık olarak veriliyor olup, bir yılın sonunda aboneliğin devam ediyor olması durumunda, Alıcı’nın geçmiş yılın veri tabanının tutulması talebi olması durumunda ek ücret ödemesi gerekecektir. Alıcı, bu sayede ek ücret hakkında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Alıcı’nın alacağı canlı destek yalnızca hafta içi 10.00 ile 18.00 arasında e-posta aracılığı ile ayda toplam 20 saati aşmamak suretiyle, bu saatler dışında hızlı dönüş garantisi verilmeksizin e-posta yolu ile yapılacak olup sınırsız olarak verilmemektedir. Bu kapsamda Sağlayıcı’nın canlı destek vereceği süre aylık 20 saat olarak belirlenmiştir.

 

 • Rezervasyon ve abonelik modeli, Alıcı’nın kendi platformunda satın alma olmadan da rezervasyon imkanı sunması ve ürünleri aynı frekansta düzenli ödeme modelinde sunması durumunda söz konusu olacaktır. Bu yukarıda 3.15. maddede sayılan ek bir fonksiyon olması sebebiyle aylık olarak faturalandırma dönemine eklenecektir. Bu kapsamda iş boyutuna göre bu fonksiyon kullanılacaksa her ay paket ücretine 80,00 TL eklenecektir.

 

 1. HİZMET’E EK ÜCRETLER
  • Alıcı’nın satın almış olduğu paketin kapsamında ücretsiz tasarımlar, icon ve görseller olabileceği gibi ücretli tasarımlar, icon ve görseller de olabilecektir. Bir karışıklığa mahal vermemek adına, hiçbir surette Alıcı’nın ücretli tasarım, icon ve görselleri tercih etmesi bunlara ilişkin telif haklarını Alıcı’ya devretmek anlamına gelmeyecektir. Alıcı’ya sağlanacak hak yalnızca son kullanım lisans hakkı olup Sağlayıcı’nın izni dışında kullanılması, çoğaltılması, satılması, devredilmesi, yahut herhangi bir şekilde değiştirilmesi hakkı sağlamamaktadır. İşbu yükümlülüğüne aykırı gelen Alıcı, Sağlayıcı’ya verdiği her türlü doğrudan yahut dolaylı zararı tazminle yükümlü olup telif hakkı Sağlayıcı’ya ait olan bu görseller, icon ve tasarımlar üzerinden herhangi bir kazanç sağlaması durumunda kazancın tamamını da defaten Sağlayıcı’ya ödeyecektir.

 

 • Alıcı, işbu Sözleşme ile ek ücretlendirme yapılabileceği hususunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın ek hizmetler kapsamında her zaman ek ücret ödemesi mümkündür. Alıcı, Sözleşme ile belirlenen ek ücretlerin her zaman daha önce Alıcı’nın bilgilendirilmesi şartlı ile Sağlayıcı tarafından değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞME TARİHİ, SÜRESİ VE MÜCBİR NEDENLER
  • Sözleşme imzalanması veya Alıcı tarafından onaylanması (olumlu irade beyanının Sağlayıcı’ya ulaşması) ile yürürlüğü girer ve belirsiz süreli olacak şekilde kurulur. Alıcı, üyeliğini iptal edene kadar devam eder.
  • Sözleşme imza tarihinde mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
  • Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
  • Mücbir sebebin 30 (otuz) gün süreyle devam etmesi halinde, taraflardan her biri, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Alıcı’nın Sözleşme’yi feshi durumunda Sözleşme’de ödeme planı aylık olarak belirtilmişse, Alıcı ödemiş olduğu hiçbir ücreti geri talep edemeyecektir. Ödemelerin aylık olarak yapılıyor olması sebebiyle herhangi bir şekilde üyeliğin iptal edildiği durumda, ödemesi yapılan ay Alıcı Hizmet almaya devam edebilecek ve herhangi bir ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.
 2. SAĞLAYICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Sağlayıcı, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  • 18 (onsekiz) yaşından küçükler ve Sağlayıcı’nın sunduğu abonelik paketlerinden satın alamaz. Sağlayıcı, Alıcı’nın sözleşme ile yazılı olarak beyan ettiği yaşın doğru olduğunu esas alır. Alıcı’nın yaşını sehven dahi olsa yanlış yazmasından dolayı Sağlayıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.
  • Sağlayıcı, Alıcı’nın Hizmet’ten yararlanmasını sağlayan şablonları 48 saat sürede Alıcı’ya hazır hale getirecektir. Alıcı bu süreçte paket bedelini ödemeye devam edecektir. Sağlayıcı’nın, Hizmet’i sağlamakta geç kalması durumunda Alıcı’ya sebebiyle birlikte geç kalacağını yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Alıcı, Sözleşme’de belirtilenden fazla süren şablon hazırlık süresi için ödeme yapmama hakkına sahip olacaktır.
  • İşbu sözleşme ile örnekleyici olarak sayılan fesih nedenlerinin yanı sıra Sağlayıcı’nın her zaman ve tek taraflı yazılı bildirimle işbu akdi feshetme hakkı saklıdır. Sağlayıcı, ödenmiş olanın geri kalan kısmı ve varsa Alıcı’dan güvence, depozito veya teminat altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını iade etmekle yükümlüdür.
 3. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Alıcı, sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödemeyi gerçekleştireceğini, Hizmet’in detaylarını, bu Hizmet kapsamında yer almayacak ek hizmetleri ve ek hizmetler için de ek bir ödeme yapması gerekeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Alıcı, Sağlayıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu Hizmet’in nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
  • Alıcı, Hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, Hizmet kullanım şartlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu işbu Sözleşme’de “Sipariş ve Ödeme Prosedürü” başlıklı 8. madde altında düzenlenen içerik hakkında okuyup anlayarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  • Alıcı her zaman fesih hakkını kullanabilecektir. Alıcı’nın almış olduğu aylık ödeme olarak belirlenmiş ise Alıcı almış olduğu üyeliği iptal ettiği takdirde, iptali takip eden ay üyeliği yenilenmeyecektir ancak ödemesi yapılan ayın ücretinin iadesi de mümkün olmayacaktır.

Üyeliğin iptal edilmesi durumunda halihazırda Sağlayıcı’ya ödenmiş olan hiçbir ücret Alıcı’ya geri ödenmeyecektir. Alıcı, iptal talebini işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olarak Sağlayıcı’ya ilettiği aya ilişkin üyeliğine tanımlanmış haklarını da kullanacak ve devam eden ayda üyeliği sonlandırılacaktır.

 1. SAĞLAYICI TARAFINDAN ALICI’YA SAĞLANACAK DESTEK DETAYLARI
  • Alıcı’nın satın almış olduğu abonelik kapsamında Sağlayıcı, Alıcı’ya (i) Sistemsel hatalar, (ii) Kullanıcı hataları, (iii) 3. taraf ve entegrasyon hataları kapsamında destek sağlayacaktır.
  • Website üzerinde çıkabilecek tüm hatalarla ilgili olarak Sağlayıcı Alıcı’ya kurmuş olduğu sistemde destek sağlayacaktır. Sağlayıcı’nın sunmakta olduğu Hizmet’ten kaynaklanan şablonlar (Website tasarımlarının kendi içeriğinde gereken güncellemeler ve hatalarda Sağlayıcı gerekli desteği sağlayacaktır. Ancak Alıcı’nın kendi getirdiği temalardan kaynaklı temaya bağlı güncelleme ve hatalardan Sağlayıcı’nın sorumluluğu olmayacaktır) yahut Hizmet’in sağlanması kapsamında yer alan sistemsel hatalarda (hosting sorunları, Website’de oluşabilecek erişim sorunları ve hatalar) Sağlayıcı her türlü desteği ücretsiz olarak sağlayacaktır. Ancak bu desteğin, Hizmet kapsamına girmeyen yahut sözleşmede ek ücret alınacağı belirtilen Hizmet’lerin kapsamına girmesi durumunda Sağlayıcı bu Hizmet’leri ücretsiz olarak sağlamayacaktır.
  • Alıcı’ya ait platform kullanımı ve kullanıcı hatasından Sağlayıcı’nın sorumluluğu olmayacak ve herhangi bir güncelleme ve destek sağlama yükümlülüğü altında olmayacaktır. Bu konuda Alıcı’ya yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen telefon numarası aracılığı ile iletişime geçebilecek ve yalnızca sınırlı olarak telefon üzerinden destek sağlanacaktır. Alıcı’nın telefon ile iletişim kurarak destek almak dışında destek talebi olursa bu yukarıda “Hizmet’e Ek Ücretler” bölümünde 4.4. madde de düzenlendiği üzere ek bir ücrete tabii olacaktır.               
  • taraf ve entegrasyon hataları bakımından Sağlayıcı, işbu Sözleşme ile satın alınan abonelik kapsamında verilecek Hizmet’in içeriğinde entegrasyondaki veri akışı problemlerini çözmekte destek sağlayacaktır. Bunun dışında kalan Alıcı’nın kendi platformu üzerinde sağladığı Hizmet’e ilişkin olarak bankalar, kargo sistemleri, muhasebe entegrasyon sistemlerinden doğan problemlerden ağlayıcı’nın hiçbir şekilde sorumluluğu ve destek verme yükümlülüğü bulunmamaktadır
  • Alıcı’nın kendi platformunda ve kendi müşterisi ile yaşadığı problemlerin Sağlayıcı’nın Alıcı için hazırlamış olduğu şablon yahut sistemden kaynaklanan problemlerde işbu sözleşmenin 7.2. maddesinde belirtilen sınırlar kapsamında Sağlayıcı, Alıcı’ya Alıcı’nın platformu üzerinde destek sağlayacaktır.
 2. SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
  • Alışveriş sepetine eklenen paketlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
  • Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Sağlayıcı’nın hesaplarına ulaştığının Sağlayıcı tarafından tespit edildiği andır. Alıcı’ya yüklenebilecek herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması durumunda, ödeme yapılana kadar Sağlayıcı, Alıcı’nın üyeliğini Alıcı’nın kullanımına açmayacak ve Hizmet’in ifasına başlamayacaktır. Ödeme yapılmamış olması sebebiyle Hizmet’in ifasına başlayamamaktan Sağlayıcı’nın sorumluluğu doğmayacaktır.
  • Sözleşme konusu Hizmet’in sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesinin Sağlayıcı’dan beklenemeyeceği hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilir ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Sağlayıcı’dan ilave ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi ve/veya manevi zararın tazmini talebi olmayacaktır.
  • Hizmet’in ifasından sonra herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Hizmet bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Sağlayıcı Hizmet’in ifasını durdurabilir. Tereddütte mahal vermemek adına, Alıcı'nın satış bedelini Bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Sağlayıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği paket satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. Sağlayıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yıllık %9 (yüzdedokuz) oranında temerrüt faizi tatbik edilir.
  • Faturalama Dönemleri,Sağlayıcı tarafından alınan Hizmet’in üyelik ücreti ve Hizmet’i kullanımınıza bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri belli faturalama tarihinde ödeme planı üzerinden tahsil edilecektir. Ödeme planınızın onaylanamaması ya da ücretli üyeliğinizin söz konusu aya dâhil olmayan bir günde başlaması gibi durumlarda ödeme tarihinizde değişiklikler yaşanabilir.
 3. FESİH HAKKI
  • İşbu Sözleşme kapsamındaki Hizmet, taraflardan biri fesih bildirimi yapmadığı sürece, belirsiz süreli olarak devam eder. Ücretler, kayıtlı ödeme aracından tahsil edilir. Alıcı, Üyelik iptali fesih bildirimini Website’de bulunan profil sayfasındaki iptal butonu ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. Alıcı, dilediği zaman bu yolla işbu sözleşmeyi feshedebilir.
  • İşbu sözleşme kapsamında yapılacak fesih bildirimleri yazılı olarak fiziken yahut Sözleşme’nin “Taraflar” başlıklı 1. maddesi ile bildirilen e-posta adreslerine fesih iradesinin yönlendirilmesi sureti ile geçerli olacak ve beyanın ulaşması ile hüküm doğuracaktır.
  • Alıcı’nın Sağlayıcı’ya ileteceği fesih bildirimi ile ilgili aya ilişkin iade gerçekleştirilmeyecek ancak takip eden ayda üyeliği son bulacaktır. Alıcı’nın seçtiği abonelik paketinin süresi sona ermeden Sözleşme’yi herhangi bir nedenle feshetmesi halinde; yukarıda açıklanan sebeplerle Alıcı fesih bildiriminin ulaştığı aya ilişkin paket bedelinin kendisinden tahsil edileceğini, peşin ödediği tutarların iadesinin söz konusu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  • İş bu sözleşme kapsamında, Alıcı, üyelik ödemesine bankası üzerinden ödeme itirazında bulunması halinde Sağlayıcı tarafından üyeliğinin itiraz sonuçlanana kadar dondurulacağını, itirazının banka tarafından kabul edilmesi halinde, Sağlayıcı’nın firma tarafından üyeliğinin iptal edilerek, ödemenin banka tarafından ödeme yapılan kartına iade edileceğini gayri kabulü rücu beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın ödeme itirazının bankası tarafından kabul edilmemesi halinde, Alıcı, dondurulmuş olan üyeliğinin yeniden aktifleşmesi için Sağlayıcı firmaya ulaşmakla yükümlüdür.
 4. GİZLİLİK
  • Alıcı tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Sağlayıcıya bildirdiği bilgiler Website’ye üye olurken okuyarak onaylamış olduğunuz “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” içeriğinde belirtildiği şekilde, belirtildiği ölçüde belirtilen kişiler ile paylaşılacak olup Alıcı daha önce onaylamış olduğu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni okuduğunu ve anladığını ve ayrıca bu konuda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Sağlayıcı Alıcı’ya ait bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Sağlayıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
  • Alıcı, Alıcı’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgileri standart ürün teslim bilgileri, bilgilendirme prosedürleri ve bazı durumlarda kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri için Sağlayıcı’nın ve Sağlayıcı’nın iş ortaklarının kullanmasını onayladığını kabul eder.
 5. SON HÜKÜMLER
  • Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Sağlayıcı’ya bildirdiği bilgiler Sağlayıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  • Kredi Kartı bilgileri, Sağlayıcı tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
  • Alıcı, Sağlayıcı’nın zaman zaman işbu sözleşme hükümlerini Alıcı’ya bildirerek ve onayını alarak güncelleyebileceğini kabul eder.
 6. DELİL SÖZLEŞMESİ, UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  • Sağlayıcı’nın ticari defter ve kayıtları esas delil olmak üzere Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin taraflar başlığı altında beyan ettiği e-posta adresi ile Sağlayıcı’nın [email protected], [email protected], [email protected] ve tüm templay.co uzantılı e-posta adresleri arasında gerçekleşen yazışmalar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca kesin delil hükmü teşkil eder.
  • İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Sağlayıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Siparişin verilmesi ile Alıcı, işbu sözleşmenin tüm koşullarını okuyup anlayarak iradesine uygun bulduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

 

İşbu sözleşme 29.12.2020 tarihinde düzenlenmiştir.